Aneb nyní zobrazujeme počet otáček(vzdálenost posuvu po ose)  , co provedl  krokový motor, buďto  jako zpětnou vazbu ihned dostupnou na displeji, ale také  i v budoucnu  pro další  projekty