Různé knihovny k použití na jednom místě.

1.   I2C LCD

2.  DHT

3. Dallas Temperature DS18B20

4. GRBL              stránky projektu GRBL git hub , (nakopírovat do library grbl_primo do libray)

5 AccelStepper11 krokové motory

webovky…   http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/

 

Ovládání CNC : Rizeni Krokacu

 

Detaily zapojení :

-Zapojení SD karet ,ladění ….

Problémy s připojením   Sd karty

SPI pins Arduino